Blogs

NIET DELEN: IK WIL NIET GEVONDEN WORDEN!


Terwijl ik zojuist even op Facebook zat te scrollen kwam ik deze foto tegen met het verzoek hem te delen omdat deze "inbrekers"

gepakt moeten worden. Mijn reactie dat dit twee acteurs uit Home Alone zijn, kon rekenen op een hoop hilarische reacties.


Regelmatig lees je op Facebook een oproep mee uit te kijken naar iemand die vermist of ontvoerd is en om het bericht te delen. Zo

zijn er ook deelverzoeken naar (dieren)mishandelaars, kinderlokkers, dieven en inbrekers. Graag wil ik hierover het volgende kwijt.


Zelden of nooit zal ik  mijn medewerking aan dergelijke verzoeken verlenen, omdat het verhaal dat bij de foto wordt geplaatst vaak

(gedeeltelijk) onjuist is of reeds is achterhaald. Zo kan het gebeuren dat iemand al lang weer terecht is, maar door de berichten op

Facebook nog regelmatig wordt herkend en met het verleden wordt geconfronteerd.


Erger nog, de kans bestaat dat iemand te maken krijgt met een wraakactie, valse verdachtmakingen of gewoonweg niet gevonden wil worden en er bewust voor heeft gekozen om geen contact met de naar hem/haar zoekende perso(o)n(en) te hebben. Dit kan gebeuren na een ruzie, maar ook nadat bijvoorbeeld een relatie is verstoord of verbroken wegens (structureel) huiselijk geweld en/of misbruik. Eigenlijk is iedere reden denkbaar, waaronder ook levensbedreigende situaties. Dit geldt tevens voor kinderen die om welke reden dan ook aan de persoon, waarmee zij geen contact mogen of willen hebben (dit kan ook een ouder zijn) proberen te ontsnappen. Door het volgzaam delen van dergelijke oproepen, wordt het deze personen, met de beste wil van de wereld, erg moeilijk gemaakt om met hun leven verder te gaan. Zij moeten, in het uiterste geval, keer op keer verhuizen, school of werk en vrienden weer achterlatend. Ook kan het erg confronterend zijn voor nabestaanden om via deze weg geconfronteerd te worden met het verlies van een dierbare. Vergeet vooral ook niet de impact van het delen op het persoonlijke leven van iemand die met een wraakactie te maken heeft.


Denk na vooraleer je weer een dergelijke oproep deelt of doorstuurt. Kijk na of de oproep recent is, controleer of de officiƫle kanalen een de oproep verspreiden, probeer te achterhalen wat het werkelijke verhaal achter de foto is. Met Google kom je al een heel eind. Hoe goed bedoeld ook, haal bij twijfel niet in.