Links

Links

Met juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Indien zij u onvoldoende kunnen bijstaan, kunnen zij u gericht verwijzen. Ook al heeft u een verwijzing naar een andere advocaat, kunt u zich met het diagnoseformulier wenden tot een advocaat van uw keuze. Als bij de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand een diagnoseformulier wordt meegezonden en de toevoeging wordt verleend, ontvangt u een korting op  de vastgestelde eigen bijdrage.

Geeft informatie over de rechtspraak in Nederland. Hier kunt u vinden hoe een juridische procedure verloopt en kunt u de contactgegevens van de diverse rechtsprekende instanties vinden. Ook publiceren zij diverse uitspraken, faillissementen en schuldsaneringsregelingen.

Hier kunt u informatie vinden over de gefinancierde rechtsbijstan en de diverse eigen bijdragen.

Hier vindt u allerlei informatie over alimentatie en kunt u, indien aan de voorwaarden is voldaan, een verzoek tot inning van de alimentatie indienen.

Mocht u financiƫle problemen hebben of u bent schuldeiser, dan kunt u op deze pagina meer vinden over de schuldsaneringsregeling.

Hier vindt u informatie over de advocatenorde waar alle advocaten bij zijn aangesloten.

FinaSol verleent haar diensten in drie verschillende vormen.Dit zijn beschermingsbewind al dan niet in combinatie met mentorschap en budgetbeheer. Op de site kunt u uitvoerig over deze vormen van dienstverlening lezen. Finasol en Invicta Advocatuur werken op deze gebieden geregeld met elkaar samen.

Dit is de vindplaats voor de meeste in Nederland geldende wetten en regelingen.