Kosten

KOSTEN


Het is voor mij  van groot belang dat iedereen die het nodig heeft, juridische bijstand kan krijgen.


Juridische dienstverlening wordt geleverd zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand als op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Een eerste, oriƫnterend (telefoon-) gesprek is gratis en vrijblijvend. Daarna kost de juridische dienstverlening natuurlijk geld. Als u (samen met uw partner) niet veel verdient, heeft u mogelijk recht op een bijdrage van de overheid in de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvraag hiervoor

wordt door mij gedaan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze organisatie bepaalt of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand en zo ja, wat de hoogte is van de eigen bijdrage die u moet betalen. Indien u bij de aanvraag beschikt over een diagnosedocument van het Juridisch Loket, ontvangt u in veel gevallen een korting op de vastgestelde eigen bijdrage. Het Juridisch Loket is te bereiken via het nummer 0900-8020. Als u een bijstandsuitkering of een laag inkomen heeft, kunt u zich tot uw gemeente wenden met het verzoek uw eigen bijdrage vanuit de bijzondere bijstand te voldoen. Naast de eigen bijdrage bent u, indien van toepassing, kosten van uittreksels, griffierechten, deurwaarder e.d. verschuldigd.


Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan spreken wij met u een betaalbaar uurtarief af waartegen ik u zal bijstaan.  Maandelijks zend ik  u dan een factuur met bijgevoegd een overzicht van de uren die in die maand aan uw dossier zijn besteed. Het is mogelijk dat er een voorschot in rekening wordt gebracht.


Minderjarigen komen doorgaans in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.