Diensten

Heeft u dringend behoefte aan juridische ondersteuning?

Ik kan u helpen!

 

Problemen en conflicten horen nu eenmaal bij het leven. Vaak gaat het om kleine gevallen, maar soms worden deze zo groot dat ze uw leven lamleggen. Helaas sleept het conflict of probleem vaak onnodig voort, of escaleert het helemaal. Indien het u zelf aangaat, kan het moeilijk zijn hier zelfstandig uit te komen of om de situatie op te lossen. Er wordt vaak vergeten dat aan de andere kant ook een mens staat, of u doet onnodige concessies. U reageert boos of u weet niet hoe te handelen. Graag help ik u bij het vinden van een manier om tot een voor u passende oplossing te komen.

 

Er zijn veel rechtsgebieden waarop u zich door een advocaat kunt of zelfs moet laten bijstaan. Bij Invicta Advocatuur kunt u terecht voor juridische dienstverlening op het gebied van: (jeugd-) strafrecht, personen- & familierecht (omgang, alimentatie, echtscheiding, adoptie, etc.), jeugdrecht, bestuursrecht, huurrecht, arbeidsrecht, jachtrecht en - incasso's. Maak een afspraak.

Diensten

Personen- & familierecht

 

Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied waarmee iedereen in aanraking komt van (nog voor) de wieg tot in het graf. U kunt hierbij denken aan: afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding, alimentatie en andere zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. In dergelijke situaties sta ik u graag met raad en daad bij.

 

 

Jeugdrecht

 

Ook sta ik kinderen en jeugdigen bij in procedures betreffende de verlening machtiging voor uithuisplaatsing, al dan niet in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp. Minderjarigen hebben recht op gratis gefinancierde rechtsbijstand.

 

Evenzeer zet ik mij in voor ouders die te maken krijgen met Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming.

Strafrecht

 

Ik ben gespecialiseerd in het (jeugd-) strafrecht en sta u graag bij als u verdacht wordt van een strafbaar feit. Als u bent uitgenodigd voor verhoor, kunt u bij mij ook terecht voor advies vooraf of voor verhoorsbijstand. Op het moment dat u een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen of een uitnodiging van de Officier van Justitie i.v.m. een stafbeschikking heeft ontvangen, is het belangrijk dat u snel contact opneemt. Het is nl. van groot belang dat u in het begin van het proces al goede juridische bijstand krijgt, het dossier tegen u wordt dan immers gemaakt. Het spreekt voor zich dat ik ook algemene vragen met plezier beantwoord.

 

Gedetineerden hebben recht op gratis gefinancierde rechtshulp.

 

Heeft u ten onrechte tijd door moeten brengen in een cel, dan dien ik bij de rechtbank namens u een verzoek tot schadevergoeding in.

 

 

Algemene praktijk

 

Naast het strafrecht, het personen- & familierecht en het jeugdrecht, heb ik de afgelopen jaren ook op ruime ervaring opgedaan op de rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht en het bestuursrecht (bezwaarschriften).

 

Indien ik in een zaak die u aan mij voorlegt, over onvoldoende mogelijkheden beschik om u goed van dienst te zijn, zal ik u doorverwijzen naar een andere advocaat die uw belangen goed zal behartigen.

 

Incasso

 

Elke ondernemer weet dat onbetaalde facturen veel geld en energie kosten. Ik help ondernemers dan ook bij het innen van de vordering en verlies daarbij de relatie met de klant niet uit het oog.

Beschermingsbewind, mentorschap en budgetbeheer

 

Bent u niet meer in staat om uw financiƫn te regelen? Heeft u behoefte aan zekerheid op financieel gebied? Soms is iemand niet meer (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder beschermingsbewind te stellen. Doet een van deze situaties zich voor, dan werk ik hiervoor samen met FinaSol Beschermingsbewind Budgetbeheer gevestigd in Sint Jansteen (www.finasolbeschermingsbewind.nl). Zij zijn te bereiken via beschermingsbewind@finasol.nl of op nummer: 0114-371006.

Invicta Advocatuur

 

Maximiliaanstraat 9

4564 EN Sint Jansteen

 

GSM: 06 -14 34 89 34

Tel: 0114 - 700 204

Fax: 0114 - 700 214

BTW-nummer: 66235294

KvK: NL143439806